LOCTITE 4090 hybridní lepidlo - Často kladené otázky

Jak jsou označovány etikety LOCTITE 4090 ohledně ochrany zdraví a bezpečnosti při práci?

LOCTITE 4090 je v současnosti označován podle níže uvedených klasifikačních pravidel DPD.

4090A
Xi – dráždivý
Rizikové věty:
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

4090B
Xn – škodlivý
Rizikové věty:
R22 Zdraví škodlivý při požití.
R36 Dráždí oči.Může se LOCTITE 4090 používat k lepení skla?

LOCTITE 4090 se nedoporučuje k lepení skla.

Může se LOCTITE 4090 používat k lepení dřeva a papíru?

LOCTITE 4090 se může používat k lepení dřeva.

Může se LOCTITE 4090 používat k lepení pryže?

LOCTITE 4090 poskytuje dobrou pevnost spoje na pryžích EPDM a SBR Shore 75 Red.

Může se LOCTITE 4090 používat venku?

LOCTITE 4090 je možné použít ve venkovních aplikacích. Toto lepidlo vykazuje dobré výsledky během stárnutí při 40°C/98% RV a 65°C/95% RV a dobrou odolnost vůči UV záření.

Může se LOCTITE 4090 používat při teplotách vyšších než 150 °C?

Nedoporučujeme používat LOCTITE 4090 při teplotách vyšších než 150 °C.

Jaké jsou podmínky skladování LOCTITE 4090?

Lepidlo LOCTITE 4090 by mělo být uchováváno v chladničce s teplotou 2 - 8 °C.

Jaká je trvanlivost produktu?

Trvanlivost produktu je 12 měsíců při doporučených skladovacích podmínkách.

Jak teplota ovlivňuje dobu fixace?

Hybridní lepidlo LOCTITE 4090 je dvousložkový produkt, který se aktivuje smícháním. To znamená, že počáteční doba fixace není tak citlivá na teplotu prostředí, jako u některých jiných produktů.

Je LOCTITE 4090 produkt s malým výkvětem?

Protože je LOCTITE 4090 dvousložkový produkt, je zde menší pravděpodobnost tvorby výkvětu.

Může se LOCTITE 4090 používat s primerem LOCTITE 770?

Ano, LOCTITE 4090 se může používat s primerem LOCTITE 770.

Čím se může LOCTITE 4090 nanášet?

LOCTITE 4090 se může nanášet standardní pistolí LOCTITE na dvousložkové produkty (LOCTITE 96001). Balení je také kompatibilní s automatickými dávkovacími zařízeními LOCTITE.

Jak se LOCTITE 4090 nanáší?

1. Vložte kartuši LOCTITE 4090 do dávkovacího zařízení (ruční pistole nebo automatické dávkovací zařízení LOCTITE).

2. Podržte dávkovací pistoli předkem kartuše (kde je uzávěr) směrem nahoru po dobu minimálně jedné minuty.

3. Odstraňte uzávěr kartuše a vytlačte malé množství lepidla směrem vzhůru, aby jste se ujistili, že obě složky vytékají volně a rovnoměrně.

4. Odstraňte malé množství lepidla a připevněte statickou směšovací trysku na konec kartuše. Začněte vytlačovat lepidlo.

5. Očistěte a odstraňte prvních 3 – 8 cm vytlačeného produktu z konce směšovací trysky, protože produkt na začátku nemusí být dostatečně smíchaný.

6. Produkt je připravený k použití.Jaká je životnost trysky LOCTITE 4090?

Životnost trysky pro LOCTITE 4090 je přibližně 4 – 5 minut, když se nepoužívá. Pokud nanášíte lepidlo nepřetržitě, nemusíte trysku měnit.

Jaký je vzhled vytvrzeného produktu?

Vytvrzené hybridní lepidlo LOCTITE 4090 má neprůhlednou nažloutlou až žlutou barvu. Při nulové lepené spáře na průhledných materiálech je LOCTITE 4090 transparentní.


Potřebujete poradit?

Technické dotazy:
220 101 222

Videa a Literatura